Май - /лат. Majus/ - Мая- древноримска богиня на пролетта и плодородието.

Месеца е обозначаван като –-тревнъ - по името на тревата, която избуява по това време, оттам и съвременните народни наименования - лажитрева, лажитревник, лажитрев, осоговскио шарко, черешаро.

В прабългарския календар - бехти – пети; в църковнославянските текстове е отбелязван като “е”.

21.ІV-20.V зодия Телец - по това време много телци минават в друга възрастова група, дърветата цъфтят, славейчета пеят, овцете блеят, агънцата мрат, вълците пак живеят.

01. Ден на труда /кн. Битие 2:15/, в Кюстендил за първи път се чества през 1894 г.

01. Имен ден на: Мая, от гр. майчица, по името на древноиталийската богиня Мая,    

      покровителка на природата, пролетта и плодородието, по името на месеца, в  

      който е родена .

02. Св. цар Борис, покръстител на славянобългарския народ.

02. Имен ден на: Борис - старобългарско име с неизяснено значение.

04. Ден на конституцията на Полша /1791/.

04. 1355 г. умира Деян владетел от първата половина на ХІV век на областта между     

      Вардар и Струма с център Велбъжд

04. 1992г. е подадена молба в община Кюстендил /която е удовлетворена/ за

      регистрация на Българска Божия Църква в кв.Изток.

05. май привечер и на 06-ти сутринта във Върташево се прави служба на

      оброчището, където сега има параклисче  с извор. Оттам се носят в къщи

      върбови клонки за здраве.

05. 1898 г. роден Крум Георгиев Лекарски - почетен гражданин на гр. Кюстендил.

06. Св. вмчк. Георги Победоносец /Гергьовден/ Ден на храбростта и на българската армия,  /Гюрговица/ - празнуват още пастири, овчари, млекари, етнографи

 “На празника на Гошо в Кюстендилско не е лошо… След чеверме и

      каси с бира и с 24-часови храбри бдения на трапезата, с бодри тела, като поп на  

задушница… дори на четири несигурни крака и сам кюстендилецът воин е горд воин”…

Свети Георги - Кюстендил Някога единочерквие в колушката митрополитска църква “ Св. Георги” до нейното затваряне, последно при о. Владимир Тренчев. Там до построяването на църквата “ Успение Богородично” се е черкувало кюстендилското население, а днес се прави водосвет за здраве на Кюстендилския гарнизон на централния площад “Велбъжд”. Някога, преди изгрев слънце, населението на града е отивало на реката над ромската махала. Там са кършели върбови клонки за здраве и с песни и народни веселия са се отправяли към Стамболкапия на чешмата с голямото корито, където се люлеели на саморъчно вързана люлка.

В днешно време се провеждат събори в селата Жиленци, Радловци, Ломница - рамо на църквата “Св. Георги” /п.1885 г./

Горно и Долно Уйно - рамо на църквата “Св. Георги” /п.1886 г./

Берсин - рамо на църквата “Св. Георги” /п.1886 г./

Буново - рамо на църквата “Св. Георги” /п.1927 г./

Долно село, Леска - рамо на църквата “Св. Георги” /п.1878 г./,

Ломница, Кършалево, Режинци - рамо на църквата “Св. Георги” /п.1885 г./

Чуденци, Ивановци - рамо на църквата “Св. Георги” /п.1893 г./

Ваксево - рамо на манастирската църква “Св. Георги”.

Имен ден на: Георги, от гр. Геортиос - земеделец; Ганчо; Генко; Джуро; Войко -

даден от войната; Войно - воин, юнак, боец; Радивой - от старинното “ради”- готов    

      да  воюва, радва близките си с готовността да воюва и др.

06. Хъдерлез, херделези - ромската /циганска/ гюрговица

06-08. 1964 г. Организиран първият фолклорен събор “Кюстендилски напеви”- в  

      Кюстендил.

08. Международен ден на червения кръст и червения полумесец

       Ден на работниците от съобщенията

       Ден на икономиста

       Ден на химика

09. Ден на победата над фашизма

09. Ден на Европа

10. Ден на независимостта на Израел

11. Св.св. Кирил и Методий- “лелее-е-е  що зор сме виделе и от Вас”.

      Придобива гражданственост именните дни да се празнуват на 24 май.

11. Село Багренци - рамо на църквата “Св.Св. Кирил и Методий” /п. 1885 г./.

11. /стар стил/ За първи път в Кюстендилското взаимно училище,  което по-

      късно е  именувано “Св.св.Кирил и Методий” е честван празника на славянските  

      просветители Кирил и Методий.

12. Световен ден на медицинските сестри.

14. Ден на независимостта на Парагвай /1811/.

15. Международен ден на семейството.

17. Ден на българския спорт.

16. 1972 г. В Кюстендил е учредено дружество на физиците

17. Световен ден на далекосъобщенията

17. Норвегия. Ден на конституцията /1814/.

17. При Ровине загива последният християнски владетел Константин Драгаш на  

      Велбъждското княжество преди Османското господство.

18. Международен ден на музеите.

20. Национален празник на Камерун

21. Св. равноап. Константин и Елена.

      Имен ден на: Константин, от  лат. Константинус- постоянен, твърд; Кондо; Коста;   

      Коте; Кунчо; Кою; Кънчо; Дико; Динко; Динчо и др.; Елена, от гр. Ели- слънчева   светлина, прастаро минойско божество на вегетацията, плодородието и светлината, в по-нови митове я споменават като дъщеря на Зевс. В състезание по хубост между богините Хера, Атина и Афродита, троянският царски син Парис отсъдил първенството на богинята на любовта /Афродита/, затова тя му обещала Елена – най- хубавата жена на Елада. Нейното отвличане станало повод за избухването на Троянската война.

      Празнуват още: Ели, Елина, Елка, Вена, Лина, Илона, от унг. Илона- видоизменено от Елена и др.

22. Йемен. Провъзгласяване на обединението /1990/.

23. Ден на зрелостника

24. Ден на българската просвета и култура и на славянската  

      писменост. Провежда се събор-земляческа среща в селата   

      Богослов и Слокощица.

      Имен ден на: Кирил, от гр. Кирилос-господарски; Кирилко;    

      Рилко; Методий, от гр. Методиос- който изследва; Славян- от  

      славянин и др.

 

 

 

25. Ден на майската революция в Аржентина /1810/.

25. Ден на независимостта на Йордания /1946/.

26. Международен ден на предизвикателството.

26. Ден на независимостта на Грузия.

28. Ден на независимостта на Азербайджан

28. Етиопия. Ден на мира и демокрацията /1991/.

29. 1994 г. - осветена адвентна църква “Б” в гр.Кюстендил в ромския квартал към    

      СЦАСДБ.

30. Хърватия. Ден на държавността

31. Световен ден на културното развитие.

      Световен ден без тютюнопушене.